ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Μενεμένη
Μέσα Μεταφοράς - Μενεμένη Μενεμένη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ