ΔΕΛΤΑ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - Ηράκλειο
Διαμονή - Ηράκλειο Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Γιαμαλάκη Στ. 50, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2810390614

Γεωγραφικό πλάτος: 35.3407110801609

Γεωγραφικό μήκος: 25.1297911000000

ΔΕΛΤΑ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - Ηράκλειο

Περιγραφή - ΔΕΛΤΑ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - Ηράκλειο Διαμονή - Ηράκλειο Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2811818210