Διαμονή - Μαρμάρι

1η Περιφερειακή Οδός Μαρμαρίου, Μαρμάρι, 34013, ΕΥΒΟΙΑΣ
2224032300
Μαρμάρι, Μαρμάρι, 34013, ΕΥΒΟΙΑΣ
2224032111