Διαμονή - Αφάντου

Αφάντου, Αφάντου - Παρασκόπι, 85103, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
6974904233
25ης Μαρτίου 45Α, Αφάντου, 85103, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2241051515
20ο χλμ Ρόδου - Λίνδου, Αφάντου, 85103, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2241051771
Λεωφόρος Ρόδου - Λίνδου 7, Αφάντου, 85103, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2241053460
Αφάντου, Αφάντου, 85103, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2241052303