Διαμονή - Καλαμαριά

Διαμαντοπούλου 4, Καλαμαριά, 55135, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310421610