Διαμονή - Χορτιάτης

Χορτιάτης, Χορτιάτης, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310349214