Διαμονή - Μηλιές

Κορόπη, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423022323
Βυζίτσα, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423086286
Νεοχώρι, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423055079
Άφυσσος, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423033233
Άγιος Αθανάσιος Πινακάτων, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
6945804704
Αφέτες, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423033513
Άφυσσος, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423033287
Άφυσσος, Μηλιές - Παραλία, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423033190
Άφυσσος, Μηλιές, 37010, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2423033687